zupa-sap-drage.hr zupa-sap-drage.hr - ?upa Sv. Antuna Padovanskog

zupa-sap-drage.hrWebsite Profile

Title: ?upa Sv. Antuna Padovanskog
Keywords:
Description:?upa Sv. Antuna Padovanskog Naslovnica Op?enito ?upne obavijesti Duhovne misli Dru?tvarice Zbor Sv. Ante Fotografije Tehnikalije Za mlade O ?upi ?upa Sv. Antuna Padovanskog Drage CommentsPosts Dobrodo
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

zupa-sap-drage.hr Information

Website / Domain:zupa-sap-drage.hr
Website IP Address:149.202.221.136
Domain DNS Server:ns1.dsbox02.com,ns2.dsbox02.com

zupa-sap-drage.hr ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zupa-sap-drage.hr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

zupa-sap-drage.hr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Tue, 25 Sep 2018 13:02:26 GMT

zupa-sap-drage.hr WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

zupa-sap-drage.hr Similar Website

Domain WebSite Title
zupa-svetoga-antuna-bj.hr ?upa Sv. Antuna Padovanskog - Bjelovar
zupa-antunpad.hr ?upa sv. Antuna Padovanskog | Sesvetska Sela
zupa-sv-antuna.hr ?upa Lasinja – ?upa Sv. Antuna Padovanskog i BDM Kraljice mu?enika
zupa-sivsa.com ?upa sv. Ante Padovanskog
zupa-svetog-antuna-sps.hr ?UPA: Svetog Antuna Padovanskog Staro Petrovo Selo
podvinje.org ?upa Svetog Antuna Padovanskog, Podvinje - Naslovnica
zupanovimarof.com ?upa i samostan sv. Antuna Padovanskoga Novi Marof - Stranice ?upe i samostana sv. Antuna Padovansk...
zupabihac.com ?upa Svetog Ante Padovanskog
franjevci-humac.net Franjeva?ki samostan i ?upa sv. Ante Padovanskog Humac - Ljubu?ki
zupa-cakovec-jug.com ?upa sv. Antuna Padovanskoga ?akovec – Jug | Filijalna ku?a mati?ne ku?e ?akovec
sv-antun.hr ?upa i sveti?te sv. Antuna Padovanskoga | Zagreb, Sveti Duh | Zagreba?ka nadbiskupija - Slu?bene in...
bukovica1939.com ?upa "Svetog Ante Padovanskog" Bukovica - Topuz 1939
veritas.hr VERITAS - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga
svblaz.hr ?upa Sv. Bla?a – ?upa Sv. Bla?a
sveti-juraj.org ?upa Sv. ?ur?
zupa-primosten.info ?upa sv. Jurja
zupa-zlatar-bistrica.hr ?upa sv. Ivana Krstitelja
zupa-svjosiparadnika.hr ?upa sv. Josipa Radnika

zupa-sap-drage.hr Alexa Rank History Chart

zupa-sap-drage.hr aleax

zupa-sap-drage.hr Html To Plain Text

?upa Sv. Antuna Padovanskog Naslovnica Op?enito ?upne obavijesti Duhovne misli Dru?tvarice Zbor Sv. Ante Fotografije Tehnikalije Za mlade O ?upi ?upa Sv. Antuna Padovanskog Drage CommentsPosts Dobrodo?li na stranicu ?upe Sv. Antuna Padovanskog, Drage Na ovoj stranici na?i ?ete sve informacije i aktivnosti vezane za rad na?e ?upne zajednice 24/02/2016 | Veliki Petak PRVO ?ITANJE: Iz 52, 13-15. 53, 1-12 DRUGO ?ITANJE: Heb 4, 14-16; 5, 7-9 MUKA PO IVANU: Iv 18, 1-19, 42 Veliki petak je petak ?ovjekove zlo?e! ?to li je sve u njoj sadr?ano? ?to li je sve ?ovjek sposoban u?initi? Puno toga: zarobiti, mu?iti, izdati, osuditi, oprati ruke, vikati, pljusnuti, rugati se, oteti, razapeti, ubiti, probosti i jo? vi?e… Bog Otac je dozvolio da Sin umre na kri?u i da zbog toga ne uni?ti ?ovje?anstvo, nego, da uskrisi Sina i obnovi ?ovje?anstvo. Svojom patnjom Isus Krist ni?ti sve patnje ovoga svijeta, prouzro?ene grijesima, a koje ?ovjek sam nikada ne bi mogao okajati. A on pati za nas kako mi ne bi morali patiti. Cijeli ?lanak 14/04/2017 | Devetnica Bo?anskom milosr?u Danas, na Veliki petak po?inje devetnica Bo?anskom milosr?u! Prvi dan Isus: ?Privedi Mi danas cijelo ?ovje?anstvo, ali posebno sve gre?nike i uroni ih u more Mojeg milosr?a. Time ?e? Me utje?iti u gorkoj ?alosti, u koju Me utapa gubitak du?a.” Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, ?ija je osobina smilovati nam se i opra?tati nam, ne gledaj na na?e grijehe, nego na pouzdanje koje imamo u Tvoju beskrajnu dobrotu i primi nas u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca, i nikada nas iz Njega ne pu?taj. To Te molimo po Tvojoj ljubavi, koja Te sjedinjuje sa Ocem i Duhom Svetim. O svemo?i Bo?jega milosr?a, Spasenje za gre?noga ?ovjeka,Ti si more milosr?a i smilovanja, Poma?e? onome, koji Te ponizno moli. Vje?ni O?e, pogledaj Svojim blagim o?ima na cijelo ?ovje?anstvo – posebno na jadne gre?nike – koje je zatvoreno u premilosrdnom Srcu Isusovu, i po Njegovoj gorkoj muci iska?i nam Svoje milosr?e, da bi svemo? Tvojega milosr?a slavili u vijeke vjekova. Amen. Cijeli ?lanak 14/04/2017 | Veliki Petak Ovo je dan koji je spomen na Kristovu smrt. Svi petci u godini i nemrs koji se obavlja u te dane su slika Velikog Petka. Danas je Veliki post kao sje?anje na smrt Sina Bo?jeg. Ve?eras nema mise, nego samo obredi Velikog petka. Sve?enik obla?i crvenu haljinu, simbol mu?eni?ke smrti. Ovo je jedini dan u godini kada Crkva ne slavi euharistijsku ?rtvu nego samo liturgiju rije?i. Bogoslu?je ?e ve?eras biti smireno, sve?ano i dostojanstveno. ?itat ?e se Muka po Ivanu, a nakon toga ?e vjernici u ?utnji dolazit do Kri?a i poljupcem simboli?ki ozna?iti vjeru u Kristovu otkupiteljsku smrt i svoj pristanak da nasljeduju Gospodina sa kri?a. Cijeli ?lanak 14/04/2017 | Veliki ?etvrtak – Misa ve?ere Gospodnje PRVO ?ITANJE: Izl 12, 1-8. 11-14 DRUGO ?ITANJE: 1 Kor 11, 23-26 EVAN?ELJE: Iv 13, 1-15 Krist re?e: ovo ?inite meni na spomen. Po prvom i istinskom euharistijskom slavlju on nastavlja svoju aktivnu prisutnost u svijetu. Nastavlja svoje trajno davanje za druge u nama i preko nas. Nije rije? o sje?anju, nego o spomenu na ono ?to euharistija ozna?ava. Kad god “lomimo kruh” i “pijemo ?a?u”, mi navje??ujemo smrt Gospodnju. Mi smo dionici njegove smrti i njegova ?ivota. Kristov kri? je njegova oporuka nama ljudima. A mi prihva?amo i izvr?avamo Kristovu oporuku, istinskim i ispravnim slavljenjem euharistije, blagovanjem tijela i krvi Gospodnje. Cijeli ?lanak 13/04/2017 | Veliki Tjedan Veliki tjedan u narodu je oduvijek bio tjedan tijekom kojeg se pripremalo za Uskrs. Uskrs je zapravo prolje?e, vrijeme kad se priroda budi, o?ivljava i buja, dakle, Uskrs predstavlja ?ivot, bu?enje i novi, bolji, po?etak, ?to vidimo svakodnevno u ovo doba godine promatraju?i prirodu. Uskrs je najve?a svetkovina kr??ana. Jo? davno prije nego su po?eli obilje?avanje Bo?i?a, kr??ani su smatrali Uskrs pravim sredi?tem svoje vjere koji ih je trajno podsje?ao na spasonosni doga?aj ljudske povijesti – uskrsnu?e Sina Bo?jega Isusa Krista. Cvjetnica koja je pro?la ozna?ila je slavni Kristov ulazak u Jeruzalem, a sve?enik je nosio crvenu haljinu, a ne ljubi?astu kao u ostale dane Korizme. Cijeli ?lanak 12/04/2017 | Cjelivat ?u, Gospodine! CJELIVAT ?U, GOSPODINE, SVETE RANE TVOJE DA IZLIJE?I? O PREMNOGE RANE DU?E MOJE CJELIVAT ?U, GOSPODINE, RANE RUKU TVOJIH, U NAKNADU ZA NEDJELA GRIJE?NIH RUKU MOJIH. CJELIVAT ?U, GOSPODINE, RANE NOGU TVOJIH DA OPROSTI? SVA BESPU?A GRIJE?NIH NOGU MOJIH. CJELIVAT ?U, GOSPODINE, RANE GLAVE TVOJE DA O?ISTI? SVE OPAKE MISLI GLAVE MOJE. CJELIVAT ?U, GOSPODINE, RANU BOKA TVOGA I PREDAT SE ZA SVE VIJEKE SRCU BOGA MOGA. 11/04/2017 | Ostati bez ljudske nade Moji su prijatelji mislili da su mi ukazali najve?u po?ast staviv?i moje tijelo u grob. Brinuli su se za tijelo. To je sve ?to su mogli u?initi. Zaboravili su da sam rekao: To je samo za tri dana. Smrt ne vlada nada mnom. Sjeti se da te grob pla?i. Kad se zatvori grobni humak, vi?e te nema. Kad iza tebe ne ostane ni najmanji trag, ?to ?e? tada u?initi? Kad zna? da nitko ne?e dolaziti na tvoj grob, kad zavr?i? nepoznat i jadan, kad ba? ni?ta iza tebe ne ostane, tad ?e? me sresti! To je kri? – izgubiti i posljednju ?elju: ovdje ne?to zna?iti, ostaviti ne?to iza sebe. To je zapravo ono ?to ti smeta da bude? svjetlo. Tu ?e? me na?i. Ali kako, dok se boji? le?i u grob sebi?nosti, biti pokopan? Cijeli ?lanak 10/04/2017 | ?upne obavijesti 9.4.2017 9.4.2017. blagdan Cvijetnica. Kroz veliki tjedan Sv. Krunica je u 18:30 a Sv. Misa u 19:00 sati. Na Veliki ?etvrtak 13.4.2017 Misa posvete ulja u katedrali je u 09:00 sati. Na Veliki ?etvrtak u na?oj ?upi je Misa Ve?ere Gospodnje i obred pranja nogu 12 apostola (predstavnici na?e ?upe) u 19:00 sati. Ove godine apostoli su: Dalibor Bare?i?, Marin Bare?i?, Mladen Bare?i?, ?ime Bare?i?, Vice Bare?i?, ?eljko Bare?i?, Hrvoje Bura, Oliver ?ari?, Ivan Stojanov, Lauren Vulin, Ivica Vulin i Ivan Vulin. Na Veliki Petak 14.4.2017. u 19:00 sati je slu?ba Muke Gospodnje, slu?ba Rije?i i ljubljenje Kri?a. Na Veliku Subotu 15.6.2017. u 18:00 sati je blagoslov Uskrsne hrane (jela), u 21:00 sat je Vazmeno Bdijenje ili Slu?ba Svijetla, Blagoslov ognja, slu?ba Rije?i, Krsna slu?ba i Euharistijska slu?ba. NEDJELJA USKRSNU?A GOSPODNJEG, Uskrs – Vazam, 16.4.2017. Sv. Misa je u 09:00 sati 09/04/2017 | Cvjetnica – Nedjelja muke Gospodnje A PRVO ?ITANJE: Iz 50, 4-7 DRUGO ?ITANJE: Fil 2, 6-11 EVAN?ELJE: Mt 26, 14-27, 66 MUKA GOSPODINA NA?EG ISUSA KRISTA PO MATEJU Na dana?nji blagdan Cvjetnice u?li smo u crkvu u procesiji, nose?i maslinove gran?ice i slave?i Isusov ulazak u Jeruzalem. Isus dolazi kao mironosac u svoj grad, nikoga ne ?eli ugroziti i nikome ni?ta oduzeti. Ljudi pomireni sa svojim ustaljenim ?ivotom i gre?nim navikama, nespremni su za istinski hod za Isusom. ?ovjek ?eli lagodan i lijep ?ivot, ali da ga to ne stoji previ?e truda. Cijeli ?lanak 09/04/2017 | Ne u?ivati plodove svoga rada Tek kad sam umro, pri?o?e mi prijatelji. Ti si sjeme za neka budu?a vremena. A ?eli? odmah vidjeti plodove...

zupa-sap-drage.hr Whois

Domain Name: ZUPA-SAP-DRAGE.HR


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en